Ansvarsfullt spill

Hjelpelinjen

Tips for ansvarsfullt spill:

Spill på nettet er ment å være underholdende og gøy, men noen ganger kan spillingen komme ut av kontroll, og da er det viktig å vite at det er mange ulike verktøy og hjelpemidler tilgjengelig. Kanskje føler du at du har begynt å miste kontrollen over pengebruken, eller kanskje kjenner du noen som trenger hjelp.

Fra spilleselskapenes side finnes det en rekke verktøy man kan benytte seg av. Derfor kan det være en god ide å snakke med siden du spiller hos, slik at din kan hjelpe deg å tilpasse din spilling. Veldig mange av de ansatte har god opplæring i ansvarsfult spill og kan hjelpe deg videre:

1. Selveksludering: Dette betyr at du ekskluderer deg fra siden over en lengere periode, og det gir deg en sjanse til å revurdere om du ønsker å fortsette å spille.

2. Innskuddsgrense: Her kan man som regel velge mellom en ukentlig eller måndelig innskuddsgrense slik at man ikke spiller for mer enn man har råd til.

3. Tidsgrense: Her setter man en grense på hvor lang tid man kan spille sammenhengende, f.eks 1 time i uka.

Utover dette kan det være lurt å teste seg selv.

Ta denne testen for å finne ut om du er i faresonen:

-Tenker du stadig på spill? Er det blitt en del av hverdagen?
– Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?
– Dersom du taper mye, så ønsker du å spille mer for å vinne tilbake hva du tapte?
– Blir du rastløs eller irritert dersom du forsøker å slutte og spille?
– Har du gjort noe ulovelig (tyveri, underslag) for å ha økonomiske midler til å spille?
– Skjuler du din spilling for familie, venner og kollegaer?
– Har du mistet personlige forhold, jobb eller utdanning pga spilling?
– Går spillingen utover dagligdagse gjøremål?
– Spiller du for å distrahere deg fra dagligdagse problemer?

Svarte du ja på et eller flere av spørsmålene over, kan det være greit å ta kontakt med hjelpelinjen. Dette er en gratis og anonym helsetjeneste, og her kan du få veiledning og informasjon om behandlig og behandlingsalternativer.

Kontaktinformasjon hjelpelinjen:

Telefon 800 800 40 (Gratis tjeneste) Kl 09-21.00
Nettside: www.hjelpelinjen.no

Hjelpelinjen