Blackjack

Blackjack eller 21 som man gjerne kaller spillet Norge hadde sin opprinnelse i Frankrike å slutten av 1800-tallet. Det ble da kalt ”vingt-et-un” som rett og slett betyr 21. Etter hvert som spillet ble populært blant kasinoene i Nevada tok det mer amerikanske navnet Blackjack over.

Reglene i Blackjack er enkle, noe som er mye av grunnen til at spillet har hatt mye suksess. Reglene kan likevel variere fra kasino til kasino. De grunnleggende reglene er likevel som regel de samme. Både du og giveren/banken vil få to kort hver. Spilleren vil derimot kun se det ene kortet til giver, mens det andre kortet vil ligge vendt ned mot bordet. Heretter vil spilleren måtte velge om han skal ha flere kort, eller «stå» med kortene han allerede har.
Man kan som best få summen 21. Får man mer enn 21 på sine kort er man ute av spillet. En lav totalsum er derimot ikke avgjørende for premie. Her handler mye om giver/bankens resultat. Giver må alltid stå på 17, noe som betyr at hvis han havner på 17 eller over vil han ikke kunne trekke flere kort. Har giver/bank mindre enn 17 må den trekke et nytt kort. Sjansen for at banken ”ryker” er dermed stor og man kan på denne måten innkassere premie selv med svært lav totalsum på egne kort. Innsatsen er valgfri ut i fra bankens minimumsbestemmelser. Det kan og vil derimot oppstå flere muligheter til å endre innsatsen underveis i spillet. Når Giveren/banken har vist sine kort er spillet slutt og eventuelle premier deles ut. Man kan nå sette en ny valgfri innsats.

Kortenes verdi i Blackjack:

 • Et ess teller enten 1 eller 11
 • Alle bildekort (J, Q, K) har verdi 10
 • Et ess med 10 eller et bildekort er en «Ekte» Blackjack
 • Spillmuligheter – Dette er dine valg når du har fått dine første to kort:
 • ”Stå”: Er man fornøyd med kortenes verdi, kanskje særlig i forhold til givers åpningskort, kan det være lurt å stå. Giver fortsetter da med spillet.
 • Nytt kort: Ønsker du nye kort kan du få dette gjentatte ganger til du e fornøyd. Det er også en tradisjon for at to dunk med pekefineren betyr ”hit me” eller nytt kort.
 • Splitt: Får man to kort av lik valør har man mulighet for å splitte kortene. Har man for eksempel fått utdelt to tiere legges disse hver for seg og man får et nytt kort oppe på hver tier. Man må i et slikt tilfelle også legge inn det dobbelte av sin opprinnelige innsats. Man kan også splitte flere ganger hvis man får muligheten til dette i samme spill. Får man 21 ut i fra en splitt regnes dette sjelden som en ekte blackjack.
 • Dobling: Med utgangspunkt i sine to grunnkort kan man doble innsatsen hvis man mener at kortene har gode muligheter for å vinne.
  Dobling er også mulig i en splittsituasjon. Det vil derimot variere hvor mange ganger man kan splitte eller doble hos de ulike spilltilbydere.
 • Forsikring: Om Giverens/bankens første kort er et ess kan man legge inn en forsikring mot at denne får blackjack (21 på to kort). Dette koster 50 % av opprinnelig innsats og om giver/bank får blackjack deles en gevinst på 2:1 ut. Skulle det ikke bli blackjack fortsetter spillet som vanlig, men man har i så fall tapt forsikringspengene.
 • Surrender: Hvis man vil kan man overgi seg etter to kort. Man får da tilbake halvparten av sin opprinnelige innsats. Det vil også her variere med regler hos de ulike spilltilbydere.
 • Utjevning: Om giver/bankens første kort er ett Ess og spilleren har Blackjack får spilleren normal premie tilbake. Dette betyr en gevinst på 1:1 isteden for det vanlige 3:2 som er vanlig for blackjack.

Gevinster

Det finnes følgende tre muligheter for gevinst:

Nærmere 21 enn giver bank (men ikke over 21)            1:1

Gevinst etter forsikring      2:1

Black Jack     3:2

Varianter

Grunnregelen får de fleste blackjack spill går ut på å komme nærmere 21 enn bank/giver uten å gå ut (mer enn 21)
Det finnes derimot enn rekke varianter som gir ande muligheter for gevinst. Enkelte tilbyr også at man kan satse på giver/banks hånd.

Andre varianter

Flere kortstokker Blackjack spilles vanligvis med åtte kortsokker i et vanlig kasino. I et nettrelatert kasino brukes de samme kortene om igjen hele tiden, mens man i et ekte kasino vil se at kort som er brukt legges til siden.
Grunnen til dette store antall kortsokker er først og fremst spilltilbyderens problem med korttellere som kunne forutsi hvor mange billedkort og lignende det etter hvert var igjen. Med få kortsokker var dette mulig og spillerens vinnersjanser økte betraktelig.

Spansk blackjack. – Variant som skiller seg ved bruk av spanske kortstokker. Disse er uten tiere.

Bank/givers regler: Om giver skal stå på 17 eller ikke kan variere noe ut i fra hvor mange kort denne bruker på å nå dette.

Det vil også væreforskjeller på om egen blackjack gir full gevinst når også giver/bank ligger an til dette.

Splitt: De fleste tillater spilt og noen tilbyr også spilt hvis man f.eks. skulle ha Q og K. Antall splitt i samme spill kan som nevnte også variere i spilltilbyderes regler.

Det vil også variere om spilltilbyderne tillater forsikring, surrender og diverse varianter av dobling. Sørg for å sette deg godt inn i reglene for blackjacken du ønsker å spille.

Ekstra premier.
Noen tilbyr ekstra premier. Dette kan for eksempel være hvis man skulle klare å ”dra” seks kort uten å gå over 21 (Pirate blackjack) eller om en spiller skulle dra tre sjuere etter hverandre. Det finnes også andre kombinasjoner av kort som vil gi premier hos de ulike kasinoer.

”Sidebets”: I tillegg til det vanlige spillet tilbyr enkelte en rekke muligheter for å spille på andre ting som vil skje i spillet. For eksempel giver/banks totalsum.

Begynn med et klassiske

Spillet er i utgangspunktet lett å forstå, men som kanskje har lært her finnes det mengder med tenk å tenke på. Det kan være lurt å starte med den klassiske versjonen samt å gjøre de enkle valgene før man tar del i ting som splitt, dobling og lignende.