Blackjack

Blackjack er et av de mest populære kasinospillene, både i landbaserte kasinoer og i nettkasinoer. Det er et spill mellom spilleren og banken, hvor det gjelder å få en hånd med høyere verdi enn dealeren, uten å gå over 21.

Historie

blackHvor Blackjack opprinnelig stammer fra hersker det en del usikkerhet om, men det er kjent at et lignende kortspill, Vingt-Un (fransk for tjue-en) ble spilt allerede på 1700-tallet i Frankrike. Når spillet ble spredt til den andre siden av Atlanteren, var det amerikanske kasino-eiere som forsøkte å gjøre det mer populært ved å gi en utbetaling på ti ganger innsats hvis spilleren fikk en hånd med en svart knekt («black jack») og spar ess. Dette virket for å tiltrekke flere spillere, og spillet har vært kjent som Blackjack siden.

Strategier med kort -telling

black1Den optimale strategien for Blackjack har utviklet seg over tiden, og ulike matematiske modeller har blitt brukt for å komme frem til den beste måten for spilleren å spille på. Da professor i matematikk Edward O. Thorp på 50-tallet oppdaget at det gikk an for spilleren å telle og huske hvilke kort som hadde blitt spilt, og dermed få en fordel over banken, endret etterhvert kasinoene reglene for spillet, slik at kortene nå kan stokkes oftere, og dermed gjøre det vanskeligere for spilleren å holde oversikten over hvilke kort som er igjen. (I nettbaserte Blackjack-spill stokkes kortene før hver kortutdeling, og kort-telling er derfor ikke nyttig med mindre du spiller i et landbasert kasino.)

Regler

De følgende reglene er generelle, og er grunnlaget for hvordan Blackjack spilles. I tillegg til disse grunnreglene, er det etterhvert utviklet et utall ulike varianter av spillet som man kan utforske etterhvert.

Før kortene deles ut, velger spilleren hvilket beløp han ønsker å satse. Så får han to åpne kort, mens dealeren får ett åpent, og ett skjult kort. Man spiller med standard kortverdier, bortsett fra at alle bildekortene teller som ti, og at ess teller som enten en eller elleve, etter spillerens valg. Det er som sagt om å gjøre å få høyere verdi på hånden enn dealer, opp til 21, uten å gå høyere enn det.

Så snart spillers hånd går over 21, taper han omgangen automatisk. Basert på verdien av de to første kortene, har spilleren følgende muligheter:

Blackjack: Hvis du er heldig, har du allerede blackjack, og hvis dealer ikke har det, vinner du omgangen!

black2Stå: Hvis du er fornøyd med kortene du har fått utdelt, velger du «stå» og det er dealers tur.

Trekk: Hvis du trenger å øke verdien på hånden, ber du om et kort til.

Splitt: Hvis du får to kort av samme verdi, er det mulig å splitte dem opp til to separate hender. Du må da satse like mye på hånd nummer to som du gjorde på den første hånden.

Doble: Hvis du føler at du har grunnlaget for en god hånd etter å ha fått de to første kortene, kan du doble den opprinnelige innsatsen før du trekker neste kort.

Forsikring: Hvis dealers åpne kort er et ess, får man tilbud om forsikring, som koster halvparten av opprinnelig innsats. Hvis dealer viser seg å ha blackjack, får du tilbake det dobbelte av «forsikringpremien» selv om den opprinnelige innsatsen teknisk sett ble tapt.

Surrender: Hvis spiller gir opp etter å ha fått de første to kortene, betales halve innsatsen tilbake.