Keno

Keno er et spill som ikke er ulikt Lotto, men der spilleren selv velger nivå og dermed kan velge om han vil sikte etter høye eller lave gevinster. Spillet er blant de med lengst historie, og grunntrekkene i dagens Keno stammer fra Kina og en hendelse som utspilte seg 200 f. Kr.

Det kinesiske folket lå i krig med barbarene og utgangen på krigen virket ikke lovende for kineserne. General Cheung Leung kom da med ideen om å skape et lottoliknende spill for på denne måten å skaffe penger til krigskassen. Resultatet var suksess på flere fronter. Et nytt spill som straks spredte seg over kontinentet var født, samtidig som krigskassen umiddelbart vokste til en størrelse som gjorde at barbarene ble stoppet og den kinesiske muren kunne bygges.

REGLER

I dag finnes det en rekke ulike Keno-spill som tilbys, men alle har de samme plattform, og bare detaljer skiller dem fra hverandre. Spilleren begynner alltid med å velge innsats, samt å velge et valgfritt antall nummer på spillbrettet som består av mellom 60 og 80 nummer. Det vanligste er at spilleren får markere mellom 1 og 10 nummer, men det er ikke uvanlig at man også kan velge flere tall.  Deretter trekkes vanligvis 20 nummer som markeres på spillbrettet. Ut fra hvor mange nummer det spilles med (spillnivå) kreves ulike antall rett for at gevinst skal utbetales ut fra spillets gevinsttabell.
Den største forskjellen mellom de ulike variantene er antall nummer spillbrettet består av., hvor mange nummer som trekkes samt hvor mange nummer spilleren kan velge å spille.

UTBETALING

Fordelen med Keno kontra f. eks. Lotto er at spilleren selv kan velge nivå, og dermed ha stor mulighet til liten gevinst, eller liten mulighet til stor gevinst. Hvert nivå har dessuten utbetaling avhengig av hvor mange rett spilleren får i sine valg av tall. Dette resulterer da i at sjansen til både store og små gevinster finnes.
Om for eksempel nivå 3 velges (spilleren velger 3 nummer) får spilleren vanligvis utbetaling på 1, 2 eller 3 rett. Som mest kan spilleren da vinne 20- til 30 ganger innsatsen.

En spiller som i stedet velger Keno 10 får vanligvis utdeling om minst 2 eller 3 nummer er rett, og gevinsten øker deretter for hver rett som plukkes. Hvor stor gevinst som utbetales om alle 10 nummer er riktige varierer kraftig, mellom noen tusen ganger innsatsen til 400.000 ganger innsatsen.
Hvor stor høyeste gevinst er avhenger i første omgang av hvor stor tilbakebetalingsprosent spillet tilbyr, samt av hvor mange tall det spilles med. Dessuten spiller det inn hvor mange tall som er med i spillet, ettersom dette vil øke eller minske muligheten til å få inn alle valgte nummer blant de som spilles.

Fells for alle Keno-variantene er imidlertid at jo flere nummer som markeres, dess større er maksimal gevinst mulig å vinne.

ULIKE VARIANTER

Takket være muligheter for ulike nivåer har Keno for mange vært en favoritt blant spillere som liker spill som ikke krever ferdigheter. Samtidig har spillutviklerne vært raske med å bygge inn bonusfunksjoner og ekstraspill, samt variasjoner i antall nummer som skal spilles og påfølgende gevinststruktur.