Craps

craspCraps er et terningbasert kasinospill hvor spilleren gjetter på hva verdien blir på de to terningene som brukes. Nettbasert craps er i stor grad en forenkling av spillet man finner i landbaserte kasinoer, både i det at en datamaskin ikke vil la spilleren plassere sin innsats på feil felt, og i at craps i et kasino involverer flere personer, både spillere og kasino-ansatte med ulike roller, som man ikke finner på PCen!

Skulle du ønske å prøve deg på craps i et landkasino, er det lurt å se på noen runder før du deltar i spillet, selv om du har erfaring fra nettbasert craps. Mange kasinoer vil også tilby «treningsrunder» for nye spillere.

Terningkast

crasp1Starten på en runde craps begynner med en «come out roll», og innsatsen plasseres på ønsket felt før det skjer. Den som kaster terningene kalles for «shooter», og rollen går på runde mellom spillerne.

Shooter må plassere innsats enten i feltet «pass line» på bordet, eller i «don’t pass line». Hvis utkommet av come out roll er 7 eller 11, vinner du på første kast hvis innsatsen er på pass line. Hvis verdien av terningene er 2, 3 eller 12 er det «craps» og du taper innsatsen.

Hvis verdien av terningene er 4,5,6,8,9 eller 10 er det et «point», og shooter må da fortsette å kaste terningene til utkommet blir enten 7, eller «point»-verdien. Kastes 7, tapes innsatsen, og serien er over. (7 er den vanligste kombinasjonen når to terninger kastes, og statistisk sett er det derfor større sannsynlighet for å kaste 7 enn for å kaste point.) Kastes «point» igjen, blir det gevinst. Et annet nummer teller ikke, og gir shooter nok et kast.

Innsatsmuligheter

crasp2De følgende utbetalingene er de mest vanlige. I noen kasinoer kan det være variasjoner på dette.

Pass line – Beskrevet ovenfor. (Utbetaling 1:1)

Don’t pass line – Her er resultatet motsatt av for pass line. (Utbetaling 1:1)

Come /Don’t come – Innsats kan plasseres på come bet av en annen spiller enn shooter, etter at denne har etablert et «point». Shooters første kast etter at et come bet er blitt plassert, teller som en come out roll for den spilleren, og reglene samt utbetaling er som for pass line/don’t pass line.

Odds – Etter at shooter har etablert et «point», kan spillerne plassere en innsats på tallene 4, 5, 6, 8, 9 eller 10. Det kalles odds fordi utbetalingene er tilsvarende sannsynligheten for hver tallkombinasjon. (Utbetaling: 2:15 for 4 eller 10, 3:2 for 5 eller 9, 6:5 for 6 eller 8)

Field – Spiller satser på at terningkastet skal gi 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Hvis det blir noe annet, tapes innsatsen. (Utbetaling: 1:1 for 3, 4, 9, 10, 11 – 2:1 for 2 – 3:1 for 12)

I tillegg finnes det en rekke felt på bordet hvor man kan satse på at shooter skal kaste to terninger av samme verdi, eller en annen spesifikk kombinasjon, eller at verdien på terningene faller innenfor en viss serie med nummer. Hvilke spesifikke innsatser man kan gjøre, og hvilke utbetalinger som er tilgjengelige, kan variere sterkt fra kasino til kasino, men grunnreglene i craps er stort sett de samme, og innsatsene som er beskrevet ovenfor er nesten alltid tilgjengelige i spillet.

Og, hvis du aldri har spilt craps og det virker forvirrende, anbefales det som sagt sterkt å observere et spill som er i gang før du bestemmer deg for å kaste deg ut i det.